Algemene voorwaarden

 

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden dan mag u geen toegang tot de dienst.

Links Naar Andere Websites

Onze dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van virtue icon.

virtue pictogram heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, privacybeleid, of praktijken van een derde partij websites of diensten. Verder erkent en stemt u ermee in dat virtueicon niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of verlies veroorzaakt of verondersteld te worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan om de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Toepasselijk Recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Albanië, zonder rekening te houden met de collisieregels.

Ons niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze voorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we zouden kunnen hebben met betrekking tot de dienst.

Wijzigen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, zullen we proberen om ten minste 60 dagen van tevoren een nieuwe voorwaarden in werking te stellen. Wat een materiële verandering vormt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven hebben tot of gebruik te maken van onze Service nadat deze herzieningen van kracht worden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Neem Contact Met Ons Op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.